Woorden en beelden

Taal is mijn passie. Mooi geschreven verhalen, gedichten, citaten; taal kan met weinig woorden zo veelzeggend zijn. Maar ik heb ook een passie voor beeld. Een foto kan ontroeren, een verhaal vertellen, blij maken, boos maken. Klik hier om verder te lezen.

Vivian Jacobs Communicatiemanagement BV

Kuiperstraat 1-08  5041 GN Tilburg
TEL  06 417 236 29
vivianjacobscommunicatie@gmail.com

Advies

U heeft een vraagstuk, en wil graag dat een buitenstaander er een blik op werpt. Om open en onafhankelijk uw probleem of vraag te onderzoeken, of u te helpen het helder te benoemen. U vraagt om een professionele en innovatieve aanpak van een vraagstuk, en misschien wilt u ook op weg geholpen worden deze te realiseren. Vivian Jacobs Communicatiemanagement kan u een advies bieden, maar ook een communicatieplan, en teksten voor bijvoorbeeld artikelen in vakbladen, een corporate brochure of een beleidsnota.

Opdrachten

 • Adviseur flexibel werkconcept bij dienstverlenende organisatie in Sittard-Geleen. Augustus 2017 - heden
 • Uitvoering evaluatie en advisering organisatorische inbedding assetmanagement bij WML. Juni 17 - heden
 • Adviseur project Flexit 2.0, Wonen Breburg. Juli 2016 - juni 2017
 • Auteur regionale communicatiestrategie en transformatie sociaal domein, Brabantse Wal. Januari 2014- mei 2014
 • Auteur regionale communicatiestrategie jeugdhulp, regio Hart van Brabant. Januari - september 2013
 • Auteur dienstverleningsconcept Werk en Inkomen gemeente Tilburg. Mei 2013-februari 2014
 • Advies over dialoog en communicatie over opvoeden en opgroeien, voor CJG Breda. Juli – september 2012
 • Co-auteur advies functie-evaluatie Werk en Inkomen voor middelgrote gemeente. April en mei 2012
 • Auteur koersdocument Werk & Inkomen, middelgrote gemeente. Juni – november 2011
 • Auteur advies huisvesting en werkconcept voor semi-overheidsorganisatie. Juli – november 2011
 • Auteur advies multimedia en politie, in opdracht van drietal korpsen. Oktober 2009 – november 2010.
 • Auteur OR-adviesaanvraag Logistiek conceptdienstverlener. Juli – november 2010
 • Auteur bedrijfsplan Kindcentrum Olympia, met o.a. inhoudelijke visie brede school. April – oktober 2010
 • Adviseur dienstverleningsconcept Publiekszaken gemeente Oss. Januari – april 2010
 • Adviseur visie op huisvesting en werkconcept WonenBreburg Tilburg. Maart 2008 – voorjaar 2009
 • Adviseur ketensamenwerking en dienstverlening Tilburg Werkplein Regio Tilburg. Oktober 2008 – september 2009
 • Adviseur communicatiebeleidsplan gemeente Heusden. Voorjaar 2008
 • Visiedocument huisvesting en werkconcept Woonbedrijf Eindhoven. Februari – mei 2007
 • Adviseur flexibel werken Regio Politie Amsterdam-Amstelland. Maart 2007 – maart 2008
 • Communicatieonderzoek en -plan voor ministerie van VWS. Oktober 2006 - april 2007
 • Adviseur communicatie stichting Kinder House. Juli 2006 – mei 2007
 • Evaluatieonderzoek evenementencoördinatie gemeente Nijmegen. September – december 2006
 • Adviseur evenementencoördinatie gemeente Nijmegen. Juli – december 2005
 • Adviseur Themadebat VMBO over budget en jongeren. Juli – september 2005
 • Ontwikkeling communicatiestrategie Wmo voor grote gemeente. Juni - juli 2005
 • Plan relatiemanagement voor grote vervoersorganisatie in Zuid-Nederland. April – juli 2005
 • Ontwikkeling en begeleiding workshops interne communicatie gemeente. Januari - april 2005
 • Ontwikkeling en begeleiding workshops Leiderschapsontwikkeling gemeente. December 2004 – september 2005
 • Strategisch communicatieplan Sociale Zaken van de gemeente Nijmegen. December 2003 - maart 2004
 • Adviesopdrachten voor Resources Connection. Juni 2003 – december 2005
 • Advisering De Maaswerken nieuwe website. In opdracht van Beck Communicatie. Mei - november 2003
 • Adviesnota visie op leren en ontwikkelen, voor grote gemeente. Maart - mei 2003
 • Adviesopdrachten sociale zekerheid voor Ernst & Young Interimmanagement. September 2002 - mei 2003