Woorden en beelden

Taal is mijn passie. Mooi geschreven verhalen, gedichten, citaten; taal kan met weinig woorden zo veelzeggend zijn. Maar ik heb ook een passie voor beeld. Een foto kan ontroeren, een verhaal vertellen, blij maken, boos maken. Klik hier om verder te lezen.

Vivian Jacobs Communicatiemanagement BV

Kuiperstraat 1-08  5041 GN Tilburg
TEL  06 417 236 29
vivianjacobscommunicatie@gmail.com

Interim

Het tijdelijk managen van bijvoorbeeld een communicatieafdeling. Om een leidinggevende die tijdelijk afwezig is te vervangen, een communicatievisie te ontwikkelen, of de positie in de organisatie te verstevigen.

Opdrachten

 • Penvoerder ondernemingsplan Talis, juni 2017 - heden
 • Kartrekker kennisnetwerk SJS Samenwerkende jeugdzorgspecialisten Midden-Brabant. Januari 2016 - heden
 • Communicatieadviseur ad interim jeugdhulp regio Hart van Brabant. Oktober 2013 - December 2015
 • Transitiemanager Interregionale Sociale Dienst Kompas, gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Januari 2013 – Januari 2014
 • Communicatieadviseur ad interim en ondersteuning uitwerking organisatieveranderingen programma PA , Waterleidingbedrijf Limburg. Maart 2012 – heden
 • Medewerker Strategie en Innovatie ad interim gemeente Tilburg. Oktober 2009 – maart 2010
 • Communicatieadviseur ad interim programma Organisatieontwikkeling en SAP, Waterleidingbedrijf Limburg. December 2007 - februari 2010
 • Communicatieadviseur ad interim gemeente Breda: detachering drie communicatieadviseurs. Oktober 2008 – januari 2009
 • Communicatieadviseur ad interim gemeente Heusden: detachering communicatieadviseur. Maart – juni 2008
 • Communicatieadviseur ad interim Wmo gemeente Breda. September 2005 – februari 2007
 • Communicatieadviseur ad interim HRM zakelijk dienstverlener. September – december 2006
 • Communicatieadviseur ad interim sociale zaken gemeente Breda. September 2005 – maart 2006
 • Communicatieadviseur ad interim Organisatieontwikkeling gemeente Heusden. September 2004 - augustus 2005
 • Sectorhoofd Tactische Activiteiten ad interim gemeente Eindhoven. Maart - september 2003
 • Hoofd Communicatie ad interim projectorganisatie van Rijkswaterstaat. In opdracht van Beck Communicatie. December 2002 - maart 2003