Woorden en beelden

Taal is mijn passie. Mooi geschreven verhalen, gedichten, citaten; taal kan met weinig woorden zo veelzeggend zijn. Maar ik heb ook een passie voor beeld. Een foto kan ontroeren, een verhaal vertellen, blij maken, boos maken. Klik hier om verder te lezen.

Vivian Jacobs Communicatiemanagement BV

Kuiperstraat 1-08  5041 GN Tilburg
TEL  06 417 236 29
vivianjacobscommunicatie@gmail.com

Projecten

Projecten leiden tot veranderingen. Of het nu gaat om de introductie van een nieuw product, de implementatie van een nieuwe werkwijze of doorontwikkeling van uw dienstverlening. Veranderingen vragen om intensieve, transparante communicatie, die medewerkers enthousiasmeert en motiveert tot innovatie. Een project vraagt dan ook altijd om een planmatige aanpak van communicatie. En soms ook een strategische aanpak. Niet alleen in de fase van planvorming, maar zeker ook in de uitvoering, evaluatie en nazorg. Vivian Jacobs adviseert organisaties (profit en non-profit) over communicatie bij projecten, en ondersteunt waar wenselijk.

Opdrachten

 • Projectleider trainingen ‘Huwelijksdwang en eergerelateerd geweld’ voor onderwijs, juni 2017 - heden
 • Projectleider Talent Werkt Simpelveld, februari 2017 - heden
 • Projectleider Jongerenparticipatie, regio Hart van Brabant. Gericht op delen ervaringsdeskundigheid jongeren en ouders met jeugdhulp. Juni 2015 - Juni 2016
 • Projectleider Talent Werkt Voerendaal, gericht op participatie van onder meer werkzoekenden met een beperking. April 2015 - December 2016
 • Projectleider Verbetertraject zeven afdelingen, non profit-organisatie. Januari 2015 - November 2016
 • Projectleider Organisatie in implementatie nieuwe werkwijze, non profit-organisatie. September 2014 - september 2015
 • Projectleider implementatie Participatiewet Interregionale Sociale Dienst Kompas, gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal. Januari - december 2014
 • Projectleider Kernwaardentraject Waterleidingmaatschappij Limburg. Juni 2012 – December 2012
 • Projectleider koersdocument Werkgeversbenadering, minimabeleid en handhaving, gemeente Zaanstad.  Juni 2012 - december 2012.
 • Procesbegeleider organisatieveranderingen afdeling Productie en communicatieadviseur (programma procesautomatisering), Waterleidingmaatschappij Limburg. Maart – december 2012
 • Procesbegeleider integratie communicatieteams Het Servicecentrum en Veiligheidsregio Midden-West Brabant. Maart 2012 – augustus 2012.
 • Projectleider CJG Breda. Coördinatie project Dialoog, medeauteur Uitvoeringsplan CJG Breda 2011 en scenario’s CJG in kader bezuinigingen voor college gemeente Breda, samensteller strategisch communicatieplan Dialoog 2012. April 2010 – Januari 2012.
 • Projectleider beleidsplan CJG ’s-Hertogenbosch. Januari – mei 2011.
 • Projectleider automatiseringsprogramma dienstverlenende organisatie. Verantwoordelijk voor functioneel ontwerp organisatie, intern communicatietraject en OR-adviesprocedure. Juli 2010 – oktober 2011.
 • Projectleider GGD Ontmoet, GGD Hart van Brabant. Januari 2010 – oktober 2011.
 • Projectleider Organisatieontwikkeling, Waterleidingbedrijf Limburg. Mei 2009 – april 2010
 • Projectleider waarderend vernieuwen, GGD. December 2009 – december 2010.
 • Projectmanager Maatschappelijke Visie, gemeente Breda. Maart 2008 – februari 2009
 • Projectleider cultuur flexibel werken gemeente Nijmegen. Januari – september 2007
 • Projectmanager Werkplein Mercado Eindhoven, in opdracht van CWI, UWV en gemeente. Januari 2006 – voorjaar 2009
 • Projectleider interne communicatie 50 medewerkers VMBO. Januari – april 2006
 • Projectleider managementontwikkeling grote gemeente. April 2005 – september 2006
 • Projectleider Flexibel werkconcept gemeente Nijmegen. September 2003 - april 2005
 • Projectleider Mens en organisatie gemeente Eindhoven. September 2002 - december 2003